Garantni period

Opšti uslovi poslovanja i uslovi ostvarenja popravka u garantnom roku su navedena u nastavku:

 • Davatelj garancije (proizvođač) garantuje da proizvod ima sva potrebna svojstva za njegovu redovnu upotrebu u svrhu, za koju je taj uređaj namijenjen, ali ne preuzima odgovornost za svojstva proizvoda koja su nužna za specifičnu upotrebu ili obavljanje djelatnosti, koju je bilo potrebno posebno ugovoriti; odnosno koja pri ugovaranju kupoprodaje od stane kupca nije zatražena od Prodavca, kao i za moguću izgubljenu dobit zbog nedostatka navedenih specifičnih svojstava.
 • Garantni rok počinje teći datumom prodaje kupljenog proizvoda krajnjem korisniku, a dokazuje se predočenjem računa i/ili ovjerenog garantnog lista te uz detaljan opis kvara.
 • Važeći garantni list je originalni garantni list koji je uz uređaj priložio proizvođač.
 • Garantni list mora biti pravilno popunjen, potpisan i ovjeren pečatom od strane prodavača (prodavača krajnjem korisniku).
 • Ukoliko uz proizvod ne dolazi originalni garantni list proizvođača, priznaje se isključivo garantni list distributera (uvoznika).
 • Kvarovi na proizvodima pokrivenim garantni rokom biti će otklonjeni bez naplate, samo u slučaju, ako nisu izazvani mehaničkim utjecajem ili rukovanjem suprotno uputstvima za korištenje, od strane krajnjeg korisnika.
 • Garantni rok na prodane rezervne dijelove je 90 dana. Ukoliko se kod popravka proizvoda ne ugrađuje rezervni dio, nego komercijalni artikl (npr. tinta), taj artikl ima redovno garantni rok koji počinje teći od dana isporuke proizvoda/uređaja.
 • Garantni rok na uslugu servisa je 90 dana, i odnosi se samo na identičan kvar, tj. neispravnost iste komponente i ne obuhvata funkcioniranje cijelog proizvoda.
 • Svaki proizvod je nakon servisa funkcionalno testiran, skladno preporukama proizvođača.

Dodatne napomene vezane za garanciju
 • Računari koji su kupljeni po komponentama i nisu sklopljeni od strane proizvođača ili distributera, imaju garantni rok samo na komponente te se podrazumijeva da će krajnji korisnik sam izvršiti dijagnostiku komponenti te reklamirati samo neispravnu komponentu.
 • Korištenje nekvalitetnog i neoriginalnog potrošnog materijala može uzrokovati neispravnost uređaja, koja nije predmet garancije te sve troškove popravka snosi krajnji korisnik.
 • Garantni rok na baterije prijenosnih računara je definisan od strane proizvođača I to od 6 do 12 mjeseci bez obzira na trajanje osnovne garancije proizvoda.
 • Softverski problemi, softversko podešavanje proizvoda nisu predmet garancije te se takve intervencije naplaćuju.
 • Kvarovi uzrokovani malicioznim softverom (virusi, malwarei slično) nisu predmet garancije.
 • U slučaju korištenja nelicenciranog operativnog sistema, ne vršimo reinstalacije, niti bilo kakve softverske radnje na računaru.
 • Ostali garantni uslovi, zajedno s razlozima eventualnog nepriznavanja garancije su navedeni na garantnom listu koji dolazi uz proizvod.

SHOPPING CART

close